Staffordshire Bull Terrier

L2-HGA - L2 hydroxyglutaric aciduria


I løpet av de siste årene har et lite antall staffer blitt diagnostisert med en stoffskiftesykdom som har fått navnet L-2 hydroxglutaric acidiura eller L-2 HGA. Denne sykdommen har vist seg på ulike måter der hunder har vist atferdsendring, demens (stirrer ut i luften, legger seg til under bord og i kroker, bortfall av lydighet og husrenhet, nervøs tilstand med sterke anfall, intoleranse, ataksi (ukoordinerte bevegelser), skjelvinger og muskelstivhet. Sykdommen er påvist i ulike blodlinjer og antallet hunder som har fått diagnosen har økt. Sykdommen (og lignende sykdommer, D-2 HGA) er også funnet hos mennesker - sjelden, men allikevel ødeleggende for de familier som er rammet. Sykdommen er recessiv, noe som betyr at begge foreldre må være bærere av det defekte genet for at avkommet skal bli rammet.Det er utviklet en DNA-analyse som kan fastslå enkeltindividers L2-status. Det er tilrådelig at ALLE AVELSDYR der status ikke er kjent testes slik at man har kontroll på sykdommen.For å foreta denne analysen kontaktes veterinær som tapper 3 ml blod av hunden. Blodprøven sendes sammen med et eget skjema (felles for både L2 og HC) som på forhånd printes og tas med til veterinæren. All informasjon om forsendelse og betaling står på skjemaet.Prisen på analysen er £ 63,- (£ 105,- for både L2 og HC) per hund + veterinærkostnaden i Norge.Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, påse derfor at blodprøven blir sendt i god tid før eventuell parring.Det vil være 3 mulige sluttresultater:1. Clear: Fri. Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.2. Carrier: Bærer. Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men vil teoretisk gi genet

videre til 50% av avkommet (se nedenforstående tabell). Bærere kan m.a.o parres med frie hunder uten at avkommet vil

utvikle sykdommen.3. Affected: Rammet. Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være

bærere.

Hvordan L2-HGA nedarves:Forklaring:

Lx = Bærer (Carrier)

xx = Fri (Clear)

LL = Rammet (Affected)

Eks 1: 2 bærereL x

L LL Lx

x Lx xxResultat: 50% bærere, 25% rammet og 25% frie

Eks 2: 1 rammet og 1 bærerL x

L LL Lx

L LL LxResultat: 50% rammet og 50% bærere

Eks 3: 1 rammet og 1 friL L

x Lx Lx

x Lx LxResultat: 100% bærere

Eks 4: 1 bærer og 1 friL x

x Lx xx

x Lx xxResultat: 50% bærere og 50% frie

Eks 5(6): 2 rammet (2 frie)L L

L LL LL

L LL LLResultat: 100% rammet (tilsvarende med 2 frie)Mer informasjon om sykdommen finnes her!kopiert fra staffinfoPHPV/HC

Staffordshire Bull Terrier har i mange år hatt gjentatte diagnoser med to øyesykdommer. HC (Hereditary Cataract) og PHPV (Persistent Hyperplastic Primary Vitroeus.HC nedarves via recessive gener, dvs at det trengs to recessive gener til for at hunden skal bli rammet. To bærere som parres kan gi valp med sykdommen. HC er en progressiv sykdom, så selv om valpen ikke blir født med cataract, vil den utvikle seg over tid. Til slutt vil hunden bli helt blind. Begge øynene blir alltid rammet.HC kan DNA-testes for å sjekke om hunden er helt fri for genet, bærer eller rammet. Blodprøven tas hos dyrlegen, som så sender den til Animal Health Trust i England for testing. Blodprøven kan tas allerede når hunden er valp, og resultatet vil du få innen ca. 6 uker.Skjema for innsending av blodprøve finner du her:…….Resultatene du får tilbake er enten: Fri, Bærer eller Rammet.Hva skjer hvis man parrer de forskjellige?Fri x fri: alle valpene blir friFri x bærer: 50% av valpene blir fri, 50% blir bærereFri x rammet: Alle valpene blir bærere, men ingen blir rammetBærer x bærer: 25% blir fri, 50% blir bærere, 25% blir rammetBærer x rammet: 50% blir bærere, 50% blir rammetRammet x rammet: Alle valpene blir rammet av sykdommen.

PHPV er en øyesykdom som er synlig fra hunden er valp. Man kan øyelyse valper på 6 uker for å få diagnosen. Sykdommen er ikke progressiv, så har ikke valpen sykdommen, så vil hunden heller ikke utvikle den senere. Hvis valpen er rammet, vil den forbli rammet resten av livet, men sykdommen vil ikke utvikle seg og bli verre. Derimot vil den holde seg på det stadiet den er, resten av hundens liv.kopiert fra staffinfoDemodikose

Demodex canis er det latinske navnet på hundens hårsekkmidd. Hudsykdommen som midden fremkaller betegnes som demodikose. Det er to former:

1. Lokalisert form2. Generalisert formDen lokaliserte formen oppstår gjerne mens valpen er helt ung, og opptrer med små hårløse flekker. Disse forandringene forsvinner som oftest av seg selv, når valpen er blitt 12 – 14 måneder, og trenger derfor ingen behandling.Får hunden derimot en generalisert form, utover store deler av kroppen, må denne behandles.Dette er en lidelse som kan forekomme på rasen, og du kan lese mer om det i boken ”Hund, avl og helse” utgitt av Smådyrpraktiserende veterinærers forening – redaktør Astrid Indrebø.kopiert fra staffinfo